Hello World – angielski w Badecie

Oferta kursów Szkoły Języka Angielskiego Hello World 
logo-hello-world

Angielski dla Malucha
Zajęcia dla dzieci od 2 do 4 roku życia odbywają się raz w tygodniu w środy od godz. 17 do 17:45, trwają 45 minut. Kurs prowadzony jest na podstawie Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności, zbliżonego do naturalnej akwizycji języka rodzimego. Zajęcia mają charakter modułowy. Lekcje są od siebie niezależne, każda zbudowana jest wokół innego tematu, słownictwa i zagadnienia. Mają rutynowy charakter pod względem struktury. Lekcja dzieli się na trzy typy aktywności: wprowadzenie słownictwa, utrwalające, gry i zabawy językowe, kontekstowy projekt językowy. Czwartym elementem jest wzmocnienie i powtarzanie słówek w domu. Koszt udziału w zajęciach to 45 zł. Karnet 4 lekcji kosztuje 160 zł.

Kursy dla przedszkolaków (dzieci 5-6 lat)
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają 60 minut. Kurs jest prowadzony z wykorzystaniem nowoczesnych podręczników dla przedszkoli z interaktywna platformą edukacyjną dla ucznia z piosenkami i grami językowymi. Kładzie nacisk na komunikację w języku angielskim i poprawną wymowę. Na tym etapie dzieci jeszcze nie piszą. Wprowadzane są elementy czytania globalnego. W czasie lekcji praca z książką przeplatana jest grami i zabawami językowymi, dramą, projektami plastycznymi i multimedialnymi, które zwiększają produkcję językową uczniów w czasie zajęć w pełni wykorzystując każdą minutę lekcji. Na zakończenie kursu dzieci wystawiają dla rodziców przedstawienie. Koszt to 235 zł miesięcznie.

Kursy dla 7-latków
Zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 minut. Zajęcia różnią się od zajęć grup przedszkolnych tym, że stopniowo wprowadzane są czytanie i pisanie, któremu poświęcamy dużo czasu i dynamicznie rozwijamy te umiejętności. Kurs jest prowadzony z wykorzystaniem podręcznika, uzupełniany materiałami autentycznymi, które mają na celu zaznajomienie dzieci z kulturą i literaturą krajów anglojęzycznych. Na zakończenie roku dzieci wykonują projekt multimedialny.  Koszt to 235 zł miesięcznie.

Kursy dla dzieci w wieku szkolnym, 8-14 lat
Zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 minut. Kurs kładzie nacisk na komunikację i poprawność językową. Zwraca większą uwagę uczniów na gramatykę i strukturę języka. Nauka podstawowych form pisanych. Kurs prowadzony w oparciu o podręcznik, jest uzupełniany materiałami autentycznymi, które mają na celu zaznajomienie dzieci z kulturą i literaturą krajów anglojęzycznych, a także naukę radzenia sobie z żywym językiem w codziennych sytuacjach. Na zakończenie roku dzieci wykonują projekt multimedialny. Koszt udziału to 285 zł miesięcznie.

Kursy przygotowujące do egzaminów (8-klasisty, matura)
Zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 minut. Kurs z wykorzystaniem repetytoriów uznanych wydawnictw językowych z dużą ilością materiałów autorskich, które pozwalają uzupełnić wiedzę i nadrobić zaległości. W czasie kursu uczniowie rozwijają umiejętności językowe sprawdzane na egzaminach i mają styczność z typowymi ćwiczeniami egzaminacyjnymi, dzięki którym mogą zaznajomić się z ich formą. W czasie kursu uczniowie przystępują do egzaminu próbnego. Koszt to 350 zł miesięcznie.

Kursy dla dorosłych
Zajęcia 2 razy w tyg. po 60 lub 90 minut. Kurs poprawiający ogólną znajomość języka ze szczególnym naciskiem na rozwijanie płynności i poprawność mówienia, z elementami języka biznesowego (zwroty przydatne w pracy, służbowa korespondencja, tworzenie CV i listów motywacyjnych).

Kursy indywidualne
W pełni dopasowane do potrzeb ucznia. Zajęcia trwają 60 lub 90 minut. Pierwsza lekcja jest bezpłatna. Lektor określa na niej poziom językowy ucznia i określa sylabus kursu. Koszt zajęć to 80 zł za 60 min. 120 zł za 90 minut.

ZAPISY:
Telefon: 
+48 609 264 627

E-mail: biuro@helloworld.edu.pl

 

Formularz rezerwacyjny

Można zapisać dziecko na zajęcia, wypełniając poniższy formularz. Ostateczna rezerwacja miejsca na zajęciach następuje po otrzymaniu potwierdzenia z księgarni.

Imię i nazwisko opiekuna (wymagane)

Adres email (wymagane)

Imię i wiek dziecka

Nr telefonu (wymagane)

Nazwa imprezy


Dodatkowe uwagi